Op 1 juli 2023 is het 150/160 jaar geleden dat de slavernij in Suriname en de
overige Nederlandse overzeese gebieden werd afgeschaft. De ketenen van tot
slaafgemaakte mensen werden verbroken: KETI KOTI. Deze gedenkwaardige
gebeurtenis uit ons Nederlandse koloniale- en slavernijverleden vieren wij onder
het thema: Geroepen om vrij te zijn! Dit is ook het thema voor de dialoog.
In de Eucharistieviering met Mgr. Johannes van den Hende, bisschop van
Rotterdam, als hoofdcelebrant, danken wij God voor Zijn bevrijdende kracht in
het verleden en heden.

Programma
12:30: Inloop
13: 00: Eucharistieviering
14: 30: Intermezzo met traditionele Ethiopische koffie ceremonie
15: 00: Muzikale inleiding keti koti dialoog
15: 15: Start keti koti dialoog met voordrachten, zang en maaltijd
18: 00: Sluiting met mogelijkheid nagesprek.

Centraal bij deze dialoog staat het delen van ervaringen uit verleden en heden,
elkaar ontmoeten van ‘aangezicht tot aangezicht’ en wegen vinden naar een
gedeelde toekomst.

Locatie: Emmauskerk, Leyweg 930 Den Haag

Aanmelden via: cps@p4ev.nl of via tel. 070 308 04 14
Toegang: Gratis, maar een vrijwillige bijdrage na afloop gewenst!