Vrijdag 29 september 2023 wordt om 14.00 uur in de Antonius Abtkerk op Scheveningen een eucharistieviering gehouden met pastoor Dolf Langerhuizen als voorganger. Tijdens deze viering kunnen de aanwezigen de ziekenzalving ontvangen. Met het ontvangen van dit sacrament, dat troost en sterkte wil bieden, hoef je immers niet te wachten tot je ernstig ziek bent.

U bent van harte welkom aan deze viering mee te doen en de ziekenzalving te ontvangen. U kunt zich aanmelden bij de Lidwinagroep: Angela van der Toorn (070-338 84 27) of Liesbeth Ydema (070-369 43 65). Vanzelfsprekend zijn uw familieleden ook van harte welkom.

De zang wordt verzorgd door gemengd koor Laus Deo onder leiding van Patrick Hopper. Na afloop is er koffiedrinken in de Ontmoetingsruimte.