Het nieuwe seizoen van “Geloven nu” is weer begonnen. De avonden worden geleid door pastoor Dolf Langerhuizen aan de hand van een gezamenlijk overeengekomen thema. De vorige bijeenkomst hebben we het gehad over de nieuwe vertaling van het Onze Vader. Aan de hand van Bijbelteksten en uitleg over de achtergronden van taalgebruik zijn we veel te weten gekomen over de totstandkoming en het ontstaan van de noodzaak van één gezamenlijk gebed voor Nederland en Vlaanderen.
De volgende bijeenkomsten zijn op 6 februari, 6 maart, 3 april en 1 mei om 20.00 uur in de pastorie van de Agneskerk, vanaf 19.45 uur bent u welkom voor een kopje koffie. Voor een Bijbel wordt gezorgd, deze hoeft u niet mee te nemen. Ook het themamateriaal wordt verzorgd. De avonden staan open voor alle parochianen en belangstellenden van de parochie Maria Sterre der Zee.