Onder leiding van pastoor Dolf Langerhuizen beginnen we steeds met het ontsteken van een kaars, gevolgd door een gebed, gedicht of gedachte. Telkens aangereikt door één van de deelnemers.
En dan is er koffie… Zo verlopen de avonden met de naam: Geloven Nu.
Het is geen methode of cursus – maar toch steek je er veel van op.
Het is geen school – maar er is wel een inleider: pastoor Langerhuizen.
En de groep is geen ‘praatgroep’ – maar toch wordt er gepraat.

Bijbelverhalen

Bijbelverhalen staan centraal maar het gaat wel steeds over het heden: over jouw eigen leven! Eigenlijk zegt de naam alles al. Geloven. Nu. Hoe doe je dat? Hoe sta jij in je geloof? En hoe bevalt je dat?

Geloofs- en levensvragen

Tijdens de bijeenkomsten van Geloven Nu komen geloofs- en levensvragen aan de orde. Daarmee biedt Geloven Nu een kans om uit de jachtige wereld te stappen en af te dalen naar een ander niveau. Een niveau waarop werkelijke ontmoetingen kunnen plaatsvinden met de ander en daarmee met de Ander.
De gesprekken ontstaan aan de hand van de vragen in een boekje maar kunnen ook een eigen leven gaan leiden. Een goed groepsproces is belangrijker dan alle vragen verplicht doornemen.

Welkom

Van harte welkom en denk niet: ‘dit is niets voor mij’.
Data: woensdag 4 oktober, 8 november, 6 december 2017 en 3 januari 2018 | Tijd: 20.00 uur | Plaats: pastorie Antonius Abt | Opgave niet verplicht maar wel gewenst in verband met de praktische organisatie, zoals koffie en thee | Geen kosten, vrijwillige bijdrage welkom | Opgeven bij het secretariaat via antoniusabt@rkdenhaag.nl of tel. 070 – 354 17 42