Tijdens maandelijkse bijeenkomsten, op maandagavond, komen door uzelf aangedragen geloofs- en levensvragen aan de orde. Pastoor D. Langerhuizen zal deze avonden begeleiden.

Data

De eerste bijeenkomsten zijn op: 2 oktober, 6 november en 4 december telkens van 20.00 tot 22.00 uur.
In januari is de avond op 15 januari, vervolgens op de eerste maandag van de maand. De datum voor april moet nog worden vastgesteld.

Locatie

De avonden vinden plaats in de pastorie van de H. Agnes.