De Vreugde van de Liefde
In de geloofsgemeenschap van St. Jacobus worden drie avonden georganiseerd om deze tekst beter te leren kennen. De thema’s van de avonden zijn:

  1. De roeping van het gezin (de leerstellige context)
  2. De liefde in het huwelijk (leer en praktijk)
  3. De broosheid begeleiden (de pastorale invalshoek).

Deze serie avonden zijn tevens de eerste module van een vervolgcursus voor de ‘gevorderde’ deelnemers van de eerste Compendium-studiegroep. Hierover zullen deze deelnemers afzonderlijk worden geïnformeerd.
De avonden rond Amoris Laetitia worden gehouden in de Maria ten Hove Zaal, naast de pastorie van de H. Jacobuskerk, Willemstraat 60A (ingang naast de pastorie via poortje) op de donderdagen 20 oktober, 3 november en op 24 november om 20:00 uur (aansluitend na de avondmis om 19:15 uur in de H. Jacobuskerk).
Het is een goede gelegenheid om je in deze belangrijke tekst te verdiepen en het gedachtegoed van onze kerk te begrijpen.
De inleidingen zullen worden gegeven door René Guldenmund.
Kosten         :  € 5 (eenmalig) op de eerste avond
Informatie  :   Adèle Nieuweboer tel.  070 – 3863457
Voor opgave of meer informatie, klik hier