Koren

Vacature kerkmusicus H. Jacobus

Wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van de huidige kerkmusicus zoekt de parochie Maria Sterre der Zee te Den Haag voor de geloofsgemeenschap H. Jacobus de Meerdere een

KERKMUSICUS M/V

De kerkmusicus geeft als organist/dirigent leiding aan de Gregoriaanse schola, het gemengd koor Cantemus Domino en de Sint Jacobuscantorij.

De kerk H. Jacobus de Meerdere is een rijksmonument en beschikt over twee orgels. Er is een lange en rijke muzikale traditie. Cantemus Domino is opgericht in 1890 en kent een breed repertoire van vierstemmige missen en motetten met orgelbegeleiding en a capella en incidenteel met solisten en instrumentaal ensemble.

De kerkmusicus heeft een afgeronde professionele opleiding en aantoonbare ervaring als dirigent en organist en heeft kennis van stempedagogiek.

Hij heeft kennis van en ervaring met Gregoriaans in de liturgie en leidinggevende capaciteiten.

De kerkmusicus is betrokken bij het kerkelijk leven met kennis van en waardering voor de liturgie van de rooms-katholieke Kerk.

Wij bieden de kans om bij te dragen aan het uitvoeren en ontwikkelen van de traditie van de Latijnse en Nederlandstalige liturgie en om met grote regelmaat een breed repertoire aan missen en motetten uit te voeren.

Het betreft een aanstelling voor 7 uur per week.

Voor het uitgebreide functieprofiel klik hier

Informatie en reactie (binnen 3 weken na deze publicatie) bij Joost Happel, voorzitter van de sollicitatiecommissie: joost.happel@gmail.com of 06 536 74 014

Koren

Ik wil zingen voor de Heer, zijn macht en majesteit zijn groot! (Ex. 15:1)

In onze gemeenschap zijn drie koren actief waarover u hier informatie kunt vinden.

Daarnaast worden er met enige regelmaat concerten georganiseerd. U kunt hiervoor de activiteitenkalender in de gaten houden. U kunt hier wel informatie van algemene aard over vinden.

Cantemus DominoLogo CD

Het koor Cantemus Domino is het koor dat verbonden is aan de H. Jacobus de Meerdere kerk in Den Haag.

In verschillende samenstellingen ondersteunt het koor eenmaal per twee weken de liturgie van de wekelijkse Hoogmis om 10. 15 uur en andere belangrijke kerkelijke feesten. De Schola Cantorum verzorgt de Gregoriaanse gezangen tijdens alle plechtigheden. De artistieke en muzikale leiding is in handen van dirigent/organist Jos Laus.

Het tweede halfjaar rooster van 2017 van Cantemus Domino vindt u hier

Er wordt nog steeds gezongen in de monumentale neogotische Jacobuskerk, in 1878 gebouwd door bouwmeester Pierre Cuijpers, in het hart van de Residentie. De kerk is opgedragen aan de heilige Jacobus, patroon van de stad Den Haag. In de afgelopen jaren heeft deze kerk, een rijksmonument, een ingrijpende restauratie ondergaan.

In deze kerk klinkt al meer dan 125 jaar de koorzang van het parochiële kerkkoor Cantemus Domino en de gregoriaanse gezangen, die voor de zondagse liturgie van toepassing zijn.

Aanvankelijk bestond het koor uitsluitend uit mannenstemmen. Die tijden zijn gelukkig voorbij: er is nu een gemengd koor waarin door sopranen, alten, tenoren en bassen gezamenlijk wordt gezorgd voor een welluidende uitvoering van schitterende Missen.

Cantemus Domino is springlevend! Het repertoire is aanzienlijk uitgebreid. In de laatste jaren is het ledental gestaag toegenomen. Het koor heeft laten horen, dat de kerkmuziek in de ruimste zin van het woord binnen het liturgisch kader nog niets aan waarde heeft ingeboet. De muzikale traditie van deze binnenstadsparochie wint dan ook weer aan glans nu bijzondere muziekprojecten weer gestalte krijgen. Het gemengd koor Cantemus Domino brengt om de week meerstemmige kerkmuziek ten gehore; de gregoriaanse gezangen klinken elke zondag. Haydn, Mozart, Eberlin, Bruckner en Schubert staan op het programma om maar een paar componisten te noemen; maar het koor presenteert ook indrukwekkende uitvoeringen van missen van Nederlandse componisten. Andriessen, Strategier en Monnikendam zijn met regelmaat te beluisteren. In de zomer van 2007 is een CD verschenen waarop de Missa Festiva voor gemengd koor, 2 trompetten ,2 trombones en orgel van Marius Monnikendam (1896-1977) zijn opgenomen. De Missa Te Deum Laudamus van Hendrik Andriessen (1892-1981) voor 6-stemmig gemengd koor en groot orgel werd in 2009 opgenomen. .

De leden van het koor zien het als een uitdaging om dergelijke grote en indrukwekkende projecten – onder leiding van onze inspirerende dirigent Jos Laus – tot een goed resultaat te brengen.

Cantemus Domino

De éénstemmige Gregoriaanse zang neemt in de liturgie van de St. Jacobuskerk een belangrijke plaats in. Hiermee is de Schola Cantorum belast, die bestaat uit een aantal leden van het mannenkoor van Cantemus Domino. De Schola zingt elke zondag de ‘wisselende’ Gregoriaanse gezangen, de stukken dus die eigen zijn aan de betreffende zondag. Deze gezangen worden ook wel aangeduid als proprium. Op de zondagen dat het gemende koor niet zingt, verzorgt de Schola ook de vaste gezangen (ordinarium), met samenzang. Deze kunnen worden genomen uit de Iste, IVde, VIIIste, IXde, XIde of XVII Mis. Het Credo (geloofsbelijdenis) wordt altijd in een Gregoriaanse versie met samenzang uitgevoerd (Credo I, III of IV).

Een hoogtepunt vormt voor de Schola elk jaar weer de Goede Week. Achtereenvolgens worden dan de plechtigheden van Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake opgeluisterd, waarbij de Schola staat opgesteld terzijde van het priesterkoor. Gedurende de Advent en de Vastentijd worden op zondag geregeld de Vespers gezongen, het koorgebed van de namiddag.

Contact: Jos Laus, dirigent/organist 070-3995510

Het zangkoor Cantemus Domino (‘Laten wij zingen voor de Heer’) luistert sinds 1890 de liturgie in de St. Jacobuskerk op met kerkelijke gezangen. De nadruk heeft altijd gelegen op muziek die is gecomponeerd voor de mis volgens het Romeins missaal. De gezangen zijn dus voornamelijk in het Latijn, maar andere talen komen soms ook aan bod, bijvoorbeeld met Kerstmis.

De Schola Cantorum van het koor neemt de gregoriaanse zang voor haar rekening. Dat wil zeggen dat zij bij elke hoogmis de wisselende gezangen van de (zon)dag zingt en, als er geen meerstemmige mis op het programma staat, ook de vaste gezangen van één van de gregoriaanse missen. Eén keer per maand en op enige hoogtijdagen zingt de Schola in liturgische kleding in de nabijheid van het liturgisch centrum.

Het gemengde koor als geheel zingt twee keer paar maand en op alle grote feesten de mis. Hierbij wordt een keuze gemaakt uit het beste wat zo’n vijf eeuwen muziekgeschiedenis heeft opgeleverd. Op het repertoire staan missen van onder anderen Charpentier, Eberlin, Haydn, Mozart, Gounod, Bruckner, Perosi, Andriessen, De Klerk en Strategier. Daarnaast heeft het koor een repertoire van kerkelijke motetten.

Het gemengde koor repeteert elke woensdagavond tussen 20.30 en 22.30 uur. Voorafgaand daaraan repeteert de Schola vanaf 19.45 uur.

De vereniging heeft tot doel de kerkmuziek, in de ruimste zin van het woord, gestalte te geven.

Cantemus Domino kan goede zangers en zangeressen gebruiken. Enige ervaring met koorzang is gewenst. Kom eens langs op een woensdagavond (20.30 uur)! Adres: Maria ten Hovezaal, Willemstraat 60A. (onder de poort) U kunt zich aanmelden als aspirant-lid, of gewoon om eerst de sfeer te proeven van gezellig samen zingen.

Informatie:

Adèle Nieuweboer (070) 3863457

Word donateur!

Cantemus Domino kan gelukkig beschikken over een groot aantal vrienden, die het koor een goed hart toedragen. Het zijn de sympathisanten die ons ook met een financiële bijdrage willen steunen.

Daardoor is Cantemus Domino in staat om wat extra te investeren in solisten of instrumentale ensembles die kunnen meewerken bij de grotere uitvoeringen.

Wij zijn onze donateurs, vrienden van ons koor, zeer dankbaar voor hun steun. Wij zenden hen daarom drie maal per jaar een nieuwsbrief toe. Daarin wordt beschreven welk programma voor het komend half jaar op de agenda staat.

Als u ons ook wilt helpen om grote uitvoeringen mogelijk te maken, dan bent u van harte welkom. Wij danken u nu al vast voor uw steun.

Neem hiervoor contact op met Adèle Nieuweboer, Prinses Mariannelaan 37  2275 BA Voorburg of per e-mail adelenieuweboer@gmail.com

U kunt u ook telefonisch bij haar aanmelden.

 070-3863457

Dit kleinere koor is ter ondersteuning van de Nederlandstalige zang tijdens de H. Mis van 12.00 uur op zondag.

Contact: Jos Laus, dirigent/organist 070-3995510

De Commissie Jacobus Concerten organiseert enkele keren per jaar, al dan niet in samenwerking met de Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) op de zaterdagmiddag concerten voor orgel, orgel+ en/of koorzang. Titularis Jos Laus, verbonden aan de St. Jacobuskerk en tevens artistiek adviseur van het HOK, neemt altijd enkele concerten voor zijn rekening, waaronder de orgelbespeling op ‘Open Monumentendag’. Daarnaast worden regelmatig organisten uit binnen en buitenland uitgenodigd. Ook de Schola Cantorum, Capella Sancti Jacobi, of Cantemus Domino o.l.v. Jos Laus verzorgen jaarlijks enkele concerten zoals het Passieconcert en/of het Advents-/Kerstconcert.

De data voor de uitvoeringen van de concerten worden bekend gemaakt in het Sint Jacobusnieuws, Stella Maris en middels de activiteitenkalender op deze website. Ook zullen in de kerk en elders affiches worden aangebracht met daarop de bijzonderheden van het concert. Jaarlijks rond januari verschijnt de HOK-folder met daarin alle concerten van de Haagse Binnenstad. Meer informatie over het HOK en de door hun georganiseerde concerten vindt u hier.