Werk- en gebedsgroepen

Werk- en gebedsgroepen

Onze geloofsgemeenschap kent de volgende werk- en gebedsgroepen.

De bijeenkomsten van de meditatiegroep kenmerken zich door het in stilte overwegen van een Bijbeltekst. Na een aanvangslied, of korte overweging, wordt een geleide meditatie gehouden van 20 tot 30 minuten.

Centraal staat wat de gekozen Bijbeltekst persoonlijk oproept, wat God jou te zeggen heeft. Dat kan voor iedereen heel verschillend zijn. Die verschillende gedachten en ervaringen worden na afloop, onder het genot van een kopje koffie of thee, met elkaar uitgewisseld.

De groep wordt geleid door Alice Withaar. Haar invalshoek heeft zijn wortels in de Ignatiaanse spiritualiteit. Met respect en waardering voor ieders eigen beleving tijdens de meditatie, maakt de Ignatiaanse meditatie het lezen van een stuk Bijbeltekst tot iets heel persoonlijks.

De meditatiebijeenkomsten vinden in principe elke eerste woensdag van de maand plaats vanaf 20.00 uur in het parochiecentrum van de OLV Onbevlekt Ontvangen, Da Costastraat 46.

Contact: Christophe Janssens

Bekijk hier de laatste meditatie.

Al enkele jaren worden er Taîzé-vieringen gehouden in onze geloofsgemeenschap. De vieringen zijn op elke 1e zaterdag van de maand om 19.30 uur. Taîzé is een dorp in Frankrijk nabij Lyon. In dit dorp is een oecumenische broedergemeenschap, die zich inzet voor “jongeren”, die op zoek zijn naar hun weg in het leven. Vooral de laatste jaren na de val van de muur in Duitsland trekken vanuit de Oostbloklanden jongeren naar Taîzé. De spiritualiteit van deze gemeenschap is om stil te durven zijn in meditatie. God toelaten in het binnenste van je hart. Hij kan binnenkomen of te gast zijn en je ingevingen geven voor je eigen leven.

In de vieringen zingen we canons van Taîzé, luisteren we naar korte bijbelse teksten en zijn er momenten van stilte. Een persoonlijke bijdrage kunt u leveren door een kaars bij het kruis aan te steken. In stilte of met een uitgesproken tekst. U bent van harte welkom.

Meer over Taîzé vindt u op internet: www.taize.fr/nl

Taizé vieringen in de omgeving:
Kerk T. Schwenckestraat, elke maandag om 19.30 uur

Contact: Ton & Françoise Timmer (070 – 365 16 85).

De autodienst is er voor parochianen die moeilijk ter been zijn en toch graag een kerkdienst willen bezoeken.

Contact: Mw. R. van Santen (070 – 364 33 78).