Pastoraatgroep

Pastoraatgroep

pastoraatgroep.ignatius@rkdenhaag.nl

De pastoraatgroep heeft een adviserende taak ten dienste van de pastoor en het pastoraal team en heeft tot taak mee te werken aan de uitoefening van de pastorale zorg.

portefeuille ‘diaconie’

Vacature

 portefeuille ‘catechese

Vacature

portefeuille ‘liturgie’
Vacature

portefeuille ‘gemeenschapsvorming’
Vacature