Pastoraatgroep

Pastoraatgroep

pastoraatgroep.ignatius@rkdenhaag.nl

De pastoraatgroep heeft een adviserende taak ten dienste van de pastoor en het pastoraal team en heeft tot taak mee te werken aan de uitoefening van de pastorale zorg.

Peter Witteman, portefeuille ‘diaconie’
p.witteman@rkdenhaag.nl

Marlies Klooster, portefeuille ‘catechese’
m.klooster@rkdenhaag.nl

Els Vogelsang, portefeuille ‘liturgie’
e.vogelsang@rkdenhaag.nl

Ron Fransen, portefeuille ‘gemeenschapsvorming’
r.fransen@rkdenhaag.nl