Dag van Ontmoeting

Dag van Ontmoeting

Elke woensdag is Dag van Ontmoeting in de OLV Onbevlekt Ontvangen aan de Elandstraat. De kerk is dan open vanaf 10:00 ‘s ochtends tot 19:30 uur ‘s avonds en biedt u de gelegenheid een verbinding aan te gaan met God of jezelf of met anderen.

  • om er even rust te vinden voor jezelf,
  • om het schitterende kerkinterieur te bewonderen en een weids gevoel te krijgen in deze ruimte,
  • om een kaarsje op te steken voor anderen,
  • om een vraag te stellen voor anderen,
  • om een vraag te stellen aan een pastor die de hele dag aanwezig is,
  • om er te bidden.

De dag start met het morgengebed om 10.00 uur, gevolgd door een open gespreksgroep om 11.00 uur, waarbij een Bijbeltekst centraal staat.

Om 12.30 uur is er een Eucharistieviering.

Tijdens het Rozenkransgebed om 14.30 uur worden liederen bij het Maria altaar gezongen en wordt het Rozenhoedje gebeden.

Vanaf 15.15 uur wordt een actuele documentaire met een levensbeschouwelijke strekking besproken.

De dag wordt afgesloten met de Vesper, het oecumenisch avondgebed om 19.00 uur.

Dag van Ontmoeting