2013-07-08 11.13.18

In de pastorie bevinden zich de werkplekken van het secretariaat en de ledenadministratie