Koren

Koren

In onze gemeenschap zijn vier koren actief. In willekeurige volgorde zijn dat:

Kinderkoor De Stadhoudertjes in actie

De Stadhoudertjes staan onder leiding van dirigente Maria voor ’t Hekke en repeteren op dinsdag op de koorzolder in de pastorie van de Antonius Abtkerk van 18.45 uur tot 19.45 uur.

Eenmaal per maand werkt het koor mee aan een zondagse eucharistieviering, behalve in de zomervakantie. Kinderen kunnen lid worden van de Stadhoudertjes als zij hun eerste heilige communie hebben gedaan. Nadat zij het heilig vormsel hebben ontvangen kunnen zij doorstromen naar jongerenkoor PaMa.

Pianist van De Stadhoudertjes is Niels Zeven.

Contactpersoon: Maria voor ’t Hekke, tel. 070-389 70 05.

Volg De Stadhoudertjes op Facebook

Jongerenkoor PaMa
Jongerenkoor PaMa

De naam van het jongerenkoor gaat terug op de tijd dat er een verbinding bestond met twee nu niet meer bestaande Haagse parochies. De Paulusparochie leverde de Pa in de naam en de Martelarenparochie de Ma: PaMa.

PaMa repeteert op vrijdag van 20.00 tot 22.00 uur op de koorzolder in de pastorie van de Antonius Abtkerk. Na afloop van de repetitie is er tijd om een glaasje te drinken. Eén zondag per maand verleent het koor muzikale medewerking aan een eucharistieviering.

Het koor doet mee aan het jaarlijkse korenfestival in Rijsbergen.

Dirigent is Oksana Kryuchkova.

Lees meer over jongerenkoor PaMa op de website.

Gli Uccelli
Gemengd koor Gli Uccelli tijdens het Ceciliaconcert 2015

Gli Uccelli (de vogels) is in januari 1991 opgericht door koordirigent en organist Richard Ram. Het uit rond de 40 leden bestaande koor repeteert iedere woensdag van 20.00 tot 22.00 uur in Thabor aan de van Boetzelaerlaan. Het koor zingt geestelijke en wereldlijke muziek, daarnaast verzorgen de heren regelmatig gregoriaanse vieringen en Nederlandse vespers.

Voorzitter van Gli Uccelli is Agnes Damen, tel. 070-350 56 15.

Lees meer over Gli Uccelli op de website.

Laus Deo
Zangcollege Laus Deo tijdens het Ceciliaconcert 2015

Laus Deo luistert al sinds 1900 de liturgie in de Antonius Abtkerk op. De nadruk ligt op gezangen uit de klassieke traditie. Op het repertoire staan missen van Mozart, Gounod, Gretchaninov, Bruckner, Haydn, Perosi, Casali en Refice en een breed scala aan kerkelijke motetten. De wisselende gezangen worden in het Nederlands gezongen.

Het koor staat onder de professionele leiding van koordirigent en organist Patrick Hopper en telt rond de vijfentwintig leden.

De repetities zijn elke donderdag van 19.45 tot 22.00 uur op de koorzolder in de pastorie van de Antonius Abtkerk.

Voorzitter: Rob Caminada.

Lees meer over Laus Deo op de website.