Liturgie

Liturgie

Elk half jaar wordt er een Liturgisch Rooster samengesteld

Bekijk hier het rooster voor mei

MISINTENTIES

Het opgeven van een misintentie is in de kerk een zeer oude traditie. De misintenties worden opgedragen in de vieringen waarvoor zij worden gevraagd. Misintenties kunnen worden opgegeven voor overledenen, uit dankbaarheid, bij ziekte, bij een huwelijksjubileum, bij een verjaardag en andere gebeurtenissen. Voor de opgave van uw misintenties kunt u alleen terecht bij het parochiesecretariaat, dinsdag t/m donderdag van 10.00 tot 13.00 uur.

Voor misintenties wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd (stipendium) .Hiervoor geldt een richtbedrag van minimaal € 5.- Een envelop met daarin uw bijdrage, datum en gewenste misintentie(s), graag twee weken van tevoren in de brievenbus van het parochiesecretariaat, is voldoende. U kunt de bijdrage ook storten op bankrekening NL72 INGB 0000 659585 tnv. Sint Agnesparochie o.v.v. de gewenste misintentie en datum (houdt dan wel rekening met een lange verwerkingstijd). Geregeld komt het voor dat er nog intenties voor de viering worden aan geboden aan de lector of lectrice, dit kan uitsluitend in dringende gevallen en moet contant worden afgerekend bij de dienstdoende koster. Download het misintentie-opgaveformulier en stuur het op of lever het in bij het secretariaat.

Tijdens de nederlandse en spaanse vieringen op de 2e en 4e zondag van de maand is er Kinderwoorddienst.

Een groep dames verzorgt voor kinderen een bijeenkomst waarbij de kinderen de lezingen van de zondag wordt uitgelegd en zij bekent worden gemaakt met de katholieke viering. Voor het Onze Vader komen zij terug in de kerk waar zij verslag doen aan de voorganger en kerkgangers.

Misdienaars – zowel meisjes als jongens – en acolieten – zowel vrouwen als mannen – helpen de priester bij de vieringen in de kerk. Zij dragen de kaarsen en steken het wierookvat aan, zij brengen de schalen en kelken naar het altaar, zij helpen bij de handwassing. De opleiding gebeurt in de praktijk, tijdens de vieringen.

Je mag misdienaar worden als je op de basisschool zit en je je Eerste Heilige Communie hebt gedaan. Zo gauw je naar het voortgezet onderwijs gaat promoveer je tot acoliet.

De liturgie wordt elke zondag ondersteund door het dameskoor, het herenkoor of samen als gemengdkoor. Ook zijn er vieringen waarbij een cantor de viering muzikaal begeleid.

Zie voor verdere informatie over de koren het hoofdstuk: koren

H. Doopsel

doopplanning 2019-1

Aanmeldingsformulier voor doop:

U kunt onderstaand doopformulier downloaden en invullen. Uw aanmelding wordt dan in behandeling genomen. U kunt een voorkeur datum invullen (zie doopplanning). Uw aanmelding is pas definitief na contact met het secretariaat en/of bedienaar. Er zijn geen kosten verbonden aan een doop maar er wordt wel een vrijwillige bijdrage gevraagd.

standaard doopformulier H. Agnes

Aanvraag doopbewijs

Als u een doopbewijs nodig heeft van uw doop, dient u deze op te vragen bij de kerk waar u gedoopt bent. Bent u in de H. Agnesparochie of in de H. Teresiaparochie (Apeldoornselaan) gedoopt, dan kunt u bij het secretariaat van de H. Agnes een doopbewijs opvragen. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

1e H. Communie:

In het najaar van 2018 start de voorbereiding van e 1e H. Communie in 2019.

Lees   hier  de brief aan de ouders van de 1e H. Communicanten en download  hier   het inschrijfformulier.

Bekijk   hier   de planning van de voorbereiding op de 1e H. Communie

Wegens de privacywet vind u hier geen foto’s van de 1e H. Communie van 2018. De ouders die de foto’s willen hebben kunnen zich wenden tot het secretariaat van de H. Agnes.

Groepsfoto voorbereiding op 1e H. Communie 2017

Groepsfoto voorbereiding 1e H. Communie

Foto voorstelling 1e H. Communicanten op 19 maart 2017

Groepsfoto 1e H. Communie 2017

H. Vormsel

Zondag 17 februari heeft de Vormselviering plaats gevonden

Groepsfoto Vormsel 2019