Liturgie

Liturgie

Al meer dan 40 jaar maken wij elke week ons eigen liturgieblaadje voor de zondag viering. Hierin staan o.a. de lezingen en de liederen. Ook vindt u hierin de nieuwste mededelingen. Wilt u het liturgieblad Gaandeweg in het vervolg ook digitaal ontvangen? U kunt dit kenbaar maken door een mail te sturen aan: agnes@rkdenhaag.nl. Op woensdagavond voor het komende weekeind vindt u het blad in uw mailbox. Hieronder vindt u het Liturgieblad voor de komende week. U kunt het eenvoudig downloaden.

Gaandeweg zondag 14 juli jaar C 2019

Gaandeweg zondag 7 juli C 2019

Gaandeweg zondag 30 juni C 2019

Gaandeweg zondag 23 juni C 2019 Sacramentsdag

Gaandeweg zondag 16 juni C 2019 Heilige Drie eenheid

Pinksteren jaar C 2019

Gaandeweg 7e zondag van Pasen C 2019

Gaandeweg Hemelvaart jaar C 2019 ned spaans

Gaandeweg 5e zondag van Pasen C 2019

Gaandeweg 4e zondag van Pasen C 2019

Gaandeweg 3e zondag van Pasen C 2019

Gaandeweg 2e zondag van Pasen C 2019

Gaandeweg veertigdagentijd C 7 april 2019

Gaandeweg veertigdagentijd C 31 maart 2019

Gaandeweg veertigdagentijd C 24 maart 2019

Activiteiten Veertigdagentijd 2019

Gaandeweg veertigdagentijd C 17 maart 2019 WOCO

Gaandeweg veertigdagentijd C 10 maart 2019 N-SP

Gaandeweg zondag 3 maart 2019 jaar C

Gaandeweg zondag 24 februari 2019 jaar C

Gaandeweg zondag 10 februari 2019 jaar C

Gaandeweg zondag 3 februari 2019 jaar C

Gaandeweg zondag 27 januari 2019 jaar C

Gaandeweg zondag 13 januari Doop vd Heer 2019 jaar C

Gaandeweg 6 januari 2019 Driekoningen

Gaandeweg 1 januari 2019

Gaandeweg 30 december 2018 C

Gaandeweg 23 december 2018 4e advent

Gaandeweg 16 december 2018 3e advent

Gaandeweg 9 december 2018 2e advent

Gaandeweg 2 december 2018 1e advent

Elk half jaar wordt er een Liturgisch Rooster samengesteld

Bekijk hier het rooster voor juli en augustus

MISINTENTIES

Het opgeven van een misintentie is in de kerk een zeer oude traditie. De misintenties worden opgedragen in de vieringen waarvoor zij worden gevraagd. Misintenties kunnen worden opgegeven voor overledenen, uit dankbaarheid, bij ziekte, bij een huwelijksjubileum, bij een verjaardag en andere gebeurtenissen. Voor de opgave van uw misintenties kunt u alleen terecht bij het parochiesecretariaat, dinsdag t/m donderdag van 10.00 tot 13.00 uur.

Voor misintenties wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd (stipendium) .Hiervoor geldt een richtbedrag van minimaal € 5.- Een envelop met daarin uw bijdrage, datum en gewenste misintentie(s), graag twee weken van tevoren in de brievenbus van het parochiesecretariaat, is voldoende. U kunt de bijdrage ook storten op bankrekening NL72 INGB 0000 659585 tnv. Sint Agnesparochie o.v.v. de gewenste misintentie en datum (houdt dan wel rekening met een lange verwerkingstijd). Geregeld komt het voor dat er nog intenties voor de viering worden aan geboden aan de lector of lectrice, dit kan uitsluitend in dringende gevallen en moet contant worden afgerekend bij de dienstdoende koster. Download het misintentie-opgaveformulier en stuur het op of lever het in bij het secretariaat.

Tijdens de nederlandse en spaanse vieringen op de 2e en 4e zondag van de maand is er Kinderwoorddienst.

Een groep dames verzorgt voor kinderen een bijeenkomst waarbij de kinderen de lezingen van de zondag wordt uitgelegd en zij bekent worden gemaakt met de katholieke viering. Voor het Onze Vader komen zij terug in de kerk waar zij verslag doen aan de voorganger en kerkgangers.

Misdienaars – zowel meisjes als jongens – en acolieten – zowel vrouwen als mannen – helpen de priester bij de vieringen in de kerk. Zij dragen de kaarsen en steken het wierookvat aan, zij brengen de schalen en kelken naar het altaar, zij helpen bij de handwassing. De opleiding gebeurt in de praktijk, tijdens de vieringen.

Je mag misdienaar worden als je op de basisschool zit en je je Eerste Heilige Communie hebt gedaan. Zo gauw je naar het voortgezet onderwijs gaat promoveer je tot acoliet.

De liturgie wordt elke zondag ondersteund door het dameskoor, het herenkoor of samen als gemengdkoor. Ook zijn er vieringen waarbij een cantor de viering muzikaal begeleid.

Zie voor verdere informatie over de koren het hoofdstuk: koren

H. Doopsel

doopplanning 2019-1

Aanmeldingsformulier voor doop:

U kunt onderstaand doopformulier downloaden en invullen. Uw aanmelding wordt dan in behandeling genomen. U kunt een voorkeur datum invullen (zie doopplanning). Uw aanmelding is pas definitief na contact met het secretariaat en/of bedienaar. Er zijn geen kosten verbonden aan een doop maar er wordt wel een vrijwillige bijdrage gevraagd.

standaard doopformulier H. Agnes

Aanvraag doopbewijs

Als u een doopbewijs nodig heeft van uw doop, dient u deze op te vragen bij de kerk waar u gedoopt bent. Bent u in de H. Agnesparochie of in de H. Teresiaparochie (Apeldoornselaan) gedoopt, dan kunt u bij het secretariaat van de H. Agnes een doopbewijs opvragen. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

1e H. Communie:

Wegens de privacywet vind u hier geen foto’s van de 1e H. Communie van 2019. De ouders die de foto’s willen hebben kunnen zich wenden tot het secretariaat van de H. Agnes.

Groepsfoto 1e H. Communie 2019

H. Vormsel

Zondag 17 februari heeft de Vormselviering plaats gevonden

Groepsfoto Vormsel 2019