In onze samenleving lijken steeds minder mensen waarde te hechten aan een geloof in God. Men baant de weg door het leven liever op eigen kracht dan dat men deze zo nu en dan in de handen van de Schepper legt. Als gelovigen voelen we ons soms eenlingen en daarom is het goed dat we elkaar bemoedigen en sterken in ons geloof. Met dat doel voor ogen organiseren de beide parochies in Den Haag, Maria Sterre der Zee en de Vier Evangelisten, op woensdag 26 oktober een gezamenlijke geloofs- en ontmoetingsdag. Laat deze dag niet aan u voorbijgaan!

201529531ontmoetingsdag
Marialof

De dag begint om 10:00 uur met een Eucharistieviering in de Emmauskerk, daarna is er een ontspannend programma met tevens aandacht voor de inwendige mens. De geloofs- en ontmoetingsdag wordt afgesloten met een Marialof dat rond 16.30 uur zal zijn beëindigd.
Hopelijk mogen we op deze bijzondere dag velen van u begroeten en zal de dag u extra bemoediging geven om in onze moderne en geseculariseerde samenleving het katholieke geloof als een waardevol fundament in uw leven te blijven waarderen. Wij hopen ook dat tijdens deze dag ontmoetingen tussen parochianen van de verschillende Haagse katholieke geloofsgemeenschappen zullen plaatsvinden, opdat er nieuwe onderlinge relaties ontstaan die een basis vormen voor een toekomstige vruchtbare samenwerking tussen beide parochies.
201529514ontmoetingsdag
Aandacht en tijd voor elkaar

Voor deelname aan het programma hoeft u geen entree te betalen. Wel wordt aan het eind van het Marialof een vrijwillige financiële bijdrage gevraagd ter bestrijding van de kosten van die dag.
Wanneer u aan de geloofs- en ontmoetingsdag wilt deelnemen, meldt u zich dan uiterlijk 16 oktober a. s. aan via parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl of 070 820 98 66.