Vruchtdragend

Op woensdag 17 oktober 2018 is in de Emmauskerk, Leyweg 230 2545 GV te Den Haag een Geloofs- en Ontmoetingsdag met als thema “Vruchtdragend”. Deze dag brengt de Haagse parochies van De Vier Evangelisten en Maria Sterre der Zee samen.
Het programma bestaat uit een feestelijke Eucharistieviering gevolgd door een lunch, amusement, thee en koffie en Marialof.
Aanvang is om 10.15 uur (ontvangst vanaf 9.30). De dag eindigt om ongeveer 16.30 uur.
U bent van harte welkom! U kunt zich aanmelden bij het parochiesecretariaat:
e-mail: parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl
telefoon: 070- 820 98 66
Als u geen eigen vervoer heeft en opgehaald en thuisgebracht wenst te worden, meld dat dan duidelijk bij uw aanmelding.