Gebedsweek voor de eenheid

Komende week is de gebedsweek voor de eenheid. Wereldwijd wordt gebeden voor eenheid van de kerken en de christenen.

In Den Haag is op woensdag 23 januari om 19.30 uur viering in de Jacobuskerk, Parkstraat die door de Haagse Gemeenschap van Kerken wordt georganiseerd. U bent waarbij van harte welkom.

‘Recht voor ogen’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. De jaarlijkse gebedsweek vindt in 2019 plaats van 20 tot en met 27 januari. Het thema haakt aan op de oproep om ‘recht te zoeken’ in het Bijbelboek Deuteronomium en is gekozen door de kerken in Indonesië. De kerken in Indonesië vinden het belangrijk het recht voor ogen te houden als basis voor eenheid. In hun land hebben zij ervaren hoe onrecht zorgt voor verdeeldheid en exclusiviteit. Dit terwijl de samenleving voorheen juist gekenmerkt werd door samenwerking en solidariteit. Deze thematiek sluit prachtig aan bij de Week van Gebed voor de eenheid.