Vrijdag 8 april vanaf 19.00 uur wordt in de Nicolaasbasiliek in Amsterdam de Avond voor de Martelaren gehouden. De avond begint met de viering van de H. Eucharistie, de Kruisweg van Jezus wordt overwogen, er zijn getuigenissen, er wordt gebeden en gezongen. De afgelopen jaren, is onze parochie steeds vertegenwoordigd geweest.

Dit jaar, na 2 jaar corona-onderbreking, gaan we weer naar deze avond voor de Martelaren in Amsterdam. We zullen ook bidden om vrede in Oekraïne. Om 17.00 uur vertrekt een bus vanaf de Jacobuskerk in de Parkstraat. U bent van harte welkom om mee te gaan. Ook pastoor Langerhuizen gaat mee. Voor koffie en thee wordt gezorgd, u wordt zelf geacht uw boterham mee te nemen. We vragen een bijdrage van 10 euro, die u contant kunt betalen in de bus.

Gaat u ook mee? U kunt zich opgeven bij het Centraal Parochiesecretariaat: 070 – 820 9866 of via de mail:
parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl

Bron: Pixabay