Financiële steun

De parochie Maria Sterre der Zee draait op dagelijkse inzet van de vele vrijwilligers en ons pastoraal team.

Naast uw persoonlijke inzet is ook uw financiële steun noodzakelijk om onze parochie gezond te houden. Uw bijdrage wordt onder andere gebruikt voor onze pastorale activiteiten en het beheer van van onze kerken.

Er zijn 3 manieren om te doneren.

  • Eenmalige giften
  • Periodieke schenkingen
  • Nalatenschap

Eenmalige giften

U kunt onze parochie direct steunen door uw gift over te maken op:
NL60 RABO 0301 0505 03 t.n.v. Parochie Maria Sterre der Zee.

Klik hier als u direct via iDeal wilt doneren

Ook kunt uw donatie ook direct gemakkelijk doen door het scannen van deze IDEAL QR code met uw smartphone.

Deze giften zijn fiscaal aftrekbaar onder bepaalde voorwaarden van de belastingdienst. De Parochie is ANBI geregistreerd en kunt de ANBI informatie hier vinden

U kunt ook uw geloofsgemeenschap direct steunen door uw bijdrage over te maken naar het gewenste rekeningnummer van de geloofsgemeenschap.

RekeningnummerGeloofsgemeenschap
NL72 INGB 0000 6595 85Sint Agnes
NL81 RABO 0102 4487 36H. Antonius Abt
NL48 INGB 0000 3340 00H. Driekoningen
NL12 INGB 0000 5879 15H. Ignatius
NL34 INGB 0000 3592 78St. Jacobus de Meerdere
NL62 INGB 0003 0812 73 H. Willibrord

Periodieke schenking

Een periodieke schenking is geheel aftrekbaar van de belasting en dus vaak aantrekkelijker voor u en de parochie.

Hiervoor moet u een document van de belastingdienst ondertekenen waarin u verklaart deze schenking te doen op jaarlijkse basis voor een periode van 5 jaar. Dit document is voor uw eigen naslagwerk en hoeft verder niet gedeeld te worden met parochie of belastingdienst.

Dit document van de belastingdienst kunt u hier vinden. En de ANBI informatie van de parochie hier.

Wilt u dat deze overschrijving automatisch plaats vindt dan kunt u dit document delen met het parochiesecretariaat, zodat wij de automatische overschrijving in orde kunnen maken.

Nalatenschap

Voor veel parochianen is Christus het hart van hun leven en maakt de parochie een belangrijk deel uit van hun leven. In de beslissing die iedereen moeten nemen over zijn of haar nalatenschap nemen dan ook veel mensen de kerk deels hierin mee.

Ons bisdom Rotterdam heeft een mooie folder gemaakt “nalaten aan het netwerk van liefde” waarin u meer kunt lezen over deze beslissing in uw lezen. Deze informatie kunt u ook online lezen achter deze link.

Wellicht kan dat u helpen in deze beslissing. Voor praktische vragen over hoe dit praktisch te doen, kunt u ook altijd contact opnemen met het parochiesecretariaat.

Mede dankzij de steun van vele parochianen, vrijwilligers en andere betrokkenen kan onze parochie pastorale zorg verlenen, mensen in nood helpen en het kerkgebouw onderhouden. Mocht u vragen hebben, dan kunt u mailen naar parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl.