Op 4 augustus werd Libanon plotseling getroffen door een verwoestende explosie in de haven van Beiroet. Een aanzienlijk deel van de hoofdstad werd verwoest en zwaar beschadigd, met vele doden, gewonden en duizenden dakloze mensen tot gevolg. Beiroet en Libanon leven in kwetsbare omstandigheden.

Naast gebed is financiële steun noodzakelijk. De Nederlandse bisschoppen hebben opgeroepen om een donatie te doen ten behoeve van de bevolking van Beiroet.

De samenwerkende hulporganisaties (SHO) zijn in Nederland vorige week een nationale actie gestart via Giro555, ten behoeve van directe noodhulp zoals medische zorg, veilig drinkwater, onderdak en psychosociale hulp, waarbij Cordaid nauw samenwerkt met Caritas Libanon: NL08INGB0000000555 t.n.v. SHO o.v.v. samen in actie voor Beiroet.

 Van harte aanbevolen!