Op woensdag 27 november is de eerste filmmiddag voor ouderen in de pastorie van de H. St Jacobus de Meerdere.

Na de H. Mis van 12.45 uur wordt er in de pastorie een film vertoond. We gaan nog even door met de serie Catholicism (met Nederlandse ondertiteling). U bent allen van harte welkom voor een gezellige thee met film en gesprek.

U kunt hiervoor thuis worden opgehaald. Opgave bij het secretariaat Sint Jacobus, 070 – 360 55 92 of bij Lore Olgers, 070 – 324 41 18/ 06-29737151.