Op Woensdag 29 januari is er weer een gezellige filmmiddag voor ouderen in de pastorie. We zullen weer een boeiende aflevering laten zien van film Catholicism (Nederlands ondertiteld).

U bent na de H. Mis van 12.45 uur welkom in de pastorie voor een kopje thee of koffie. De film begint om 14.00 uur en duurt een uur. Aansluitend is er een nagesprek.

U kunt voor deze filmmiddag thuis worden opgehaald en ook weer worden teruggebracht.

Voor informatie: Lore Olgers tel. 3244118 of secretariaat Sint Jacobus: tel. 3605592.