Zondag 24 September Hoogfeest Kerkwijding en Gedachtenis Sint Jacobus de Meerdere, tevens kennismaking met het Parochiebestuur van Maria Sterre der Zee
Twee activiteiten op één dag? Jawel hoor, gaat prima samen.

Wat gaan we doen?

Op 24 september is het 139 jaar geleden dat onze kerk door Mgr. P.M. Snickers, bisschop van Haarlem, werd ingewijd. Graag willen wij dit weer met de hele geloofsgemeenschap én met zoveel mogelijk mensen tegelijk vieren. Daarom zal de H. Mis van 12:00 uur worden samengevoegd met die van 10:15 uur en vangt de feestelijke Hoogmis mét kinderwoorddienst aan om 10:30 uur (dus kwartiertje later dan normaal).
Er is die dag naast de H. Missen van 09:00 en 10:30 uur dus géén H. Mis om 12:00 uur.

Zeepkist

Aansluitend aan de H. Mis van 10:30 uur, zo rond 12:00 uur, is er een feestelijke koffie waarbij alles in het teken staat van ontmoeting en kennismaking. Allereerst met uw mede parochianen van de St. Jacobus en dan vooral degenen die als vrijwilliger(s) actief zijn in de kerk. Elke groep vrijwilligers, van acolietencollege tot schoonmakers en van gastvrouwen/-heren tot leden van het zangkoor, elke groep zal zich vanaf een ‘zeepkist’ 3 minuten aan U presenteren en dat ook via een bijdrage in een boekje aan U meegeven. Zodoende kunt U zien en horen welke activiteiten zich voor én achter de schermen afspelen en welke tweehonderd (!) vrijwilligers dat allemaal doen. Misschien voelt U zich ook aangesproken om ergens aan bij te dragen! Natuurlijk wordt ook aan de kinderen gedacht. Maar dat houden we nog even geheim.

Kennismaken

Ten tweede wil het Parochiebestuur graag met alle parochianen van de Parochie Maria Sterre der Zee kennismaken en in gesprek gaan. Het feest van de wijding van de hoofdkerk van de parochie is een mooie gelegenheid om te zien wie die zware verantwoordelijkheid van het parochiebestuur op zich hebben genomen en om hen vragen te stellen over alles wat de parochie Maria Sterre der Zee of de H. Jacobus betreft. Kortom: grijp uw kans!

Kerkplein

Als het weer even meezit, zijn we van plan dit jaar deze ontmoeting weer op het kerkplein te houden, als teken van onze verbondenheid met de buurt en de stad. Bij regen zullen we uitwijken naar de pastorie en eventueel de Maria-ten-Hovezaal. U wordt hoe dan ook ontvangen met koffie/thee/fris met iets lekkers.
’s Middags om 15.00 uur is er een plechtig lof van het Hoogfeest.
Wij hopen u allen te treffen bij deze feestelijke viering van Kerkwijding. U bent allen van harte welkom.
J.L.M. van der Lubbe, voorzitter beheercommissie