Op zondag 19 juni viert de Driekoningengemeenschap verschillende feesten. Allereerst is er het jaarlijkse Liduinafeest. In de Eucharistieviering zal er via woord en zang aandacht zijn voor deze heilige afkomstig uit Schiedam.

Daarnaast viert Wim Voogd zijn 25-jarig jubileum als gewaardeerd dirigent-organist van verschillende koren in de parochie Maria Sterre der Zee. ‘Muziek maken is mijn grootste passie’ zo gaf hij te kennen in een interview in het recente nummer van het parochieblad Stella Maris.

Voorts bestaat het Liduinakoor 30 jaar. Op verzoek van pastoor Jaap Kwaaitaal is dit koor destijds opgericht. Voor dit jubileumjaar is een nieuwe mis ingestudeerd: de Mis in G. dur D 167 van Franz Schubert. Er zijn drie solisten en een aantal gastzangers. Dit alles wordt gedirigeerd door de nieuwe dirigent Oksana Kryuchkova.

De Eucharistieviering in de Paschalis Baylonkerk begint om 11:00 uur. Na afloop van de viering is er een kleine ontvangst en volop gelegenheid voor ontmoeting.