Bisschop Rotterdam
Wat altijd is geweest, het waaien van de geest, gebeurt aan ons vandaag.
Dat vuur van het begin wij ademen het in, Gods woord dat antwoord vraagt.

uit: Het lied van vandaag en morgen; H. Oosterhuis/B. Huijbers

vormsel
Hernieuwing van de doopbeloften

Het is vandaag, op het Hoogfeest van Pinksteren, een uitgelezen moment om u een beeldverslag te presenteren van dat andere feest van de Geest, de toediening van het heilig Vormsel. Deze gebeurtenis vond plaats op zondag 19 februari 2017 in de kerk van de H. Antonius Abt op Scheveningen. Twintig jonge mensen uit de parochie Maria Sterre der Zee kregen door de bisschop van Rotterdam, Mgr. Hans van den Hende, de handen opgelegd en werden met chrisma gezalfd. “Ontvang het zegel van de Heilige Geest, de gave Gods.”