Wereldmissiemaand 2016: Filipijnen

Kaart niet beschikbaar

Datum/Tijd
22 oktober 2016 - 23 oktober 2016

Categorieën


WMM2016bannerOp 22 en 23 oktober wordt in de zes geloofsgemeenschappen van de parochie Maria Sterre der Zee aan de kerkdeur gecollecteerd voor MISSIO. Onder het motto Getuigen van barmhartigheid besteedt MISSO dit jaar aandacht aan de katholieke gelovigen in de Filipijnen.

Steeds weer worden de Filipijnen getroffen door zware tropische stormen. In 2013 raast de supertyfoon Haiyan over het land en laat een spoor van vernieling na. Duizenden mensen vinden de dood. Degenen die het overleven hebben niets meer. Geen huis, geen bezittingen, geen bestaansgrond. Zoals de vissersgezinnen aan de kust van Tacloban.

De Missiebenedictinessen hebben het initiatief genomen tot de bouw van een nieuw dorp voor de vissersfamilies in Tacloban. U kunt helpen met de bouw van dit nieuwe dorp door de deurcollecte op zaterdag 22 oktober en zondag 23 oktober extra te gedenken.

Voor meer informatie: MISSIO