Vastenmaaltijd

Kaart wordt geladen...

Datum/Tijd
14 februari 2018
17:30 - 19:00

Locatie
pastorie H. Antonius Abt

Categorieën


Maria Sterre der Zee
Sobere maaltijd: soep en brood

Op Aswoensdag organiseert ‘de Abt’ in de pastorie een vastenmaaltijd: een eenvoudige maaltijd van soep en brood. Aan tafel ruimte voor onderlinge gesprekken. Zuster Elvira Telik SSpS is te gast en ongetwijfeld komt ook ‘haar’ parochiële Vastenactieproject op West-Timor ter sprake.

Kosten: vrijwillige bijdrage. De netto-opbrengst is bestemd voor de Vastenactie.

Aanmelden bij het secretariaat, uiterlijk maandag 12 februari, is verplicht: tel. 070-354 17 42, e-mail antoniusabt@rkdenhaag.nl.

Aswoensdagviering

Na de maaltijd is er om 19:30 uur in de kerk een eucharistieviering met pastoor Langerhuizen. De zang wordt verzorgd door de schola van Gli Uccelli o.l.v. Richard Ram. Tijdens de viering oplegging van het askruisje.