Pinksteractie Week Nederlandse Missionaris

Kaart niet beschikbaar

Datum/Tijd
19 mei 2018 - 20 mei 2018
00:00

Categorieën


‘Geloven in de ander. Ieder mens telt mee.’ Dat is het motto van de Pinksteractie 2018 van Week Nederlandse Missionaris (WNM). Missionaris Bert Hagendoorn OFM en missionair werker Inge Kuiphuis zijn boegbeelden van deze actie. Beiden werken met kwetsbare groepen mensen, Hagendoorn in Indonesië en Kuiphuis in Guatemala. Zij geven in hun werk uiting aan hun geloof in een betere wereld waarin iedere mens meetelt.

Ruggensteun

De WNM biedt een belangrijke financiële ruggensteun aan de honderden missionarissen en missionair werkers die zich wereldwijd belangeloos inzetten voor anderen. Met de opbrengst van de Pinkstercollecte kan zij wat van hun praktische zorgen wegnemen.

Kerkcollecte

Steun dus de schaal- of deurcollecte in uw kerk. U kunt uw gift ook overmaken op bankrekening NL81 RABO 0102 4487 36 ten name van Parochie Maria Sterre der Zee onder vermelding van ‘Week Nederlandse Missionaris’.

Zie voor meer informatie de website van Week Nederlandse Missionaris