Oecumenische gesprekskring: Geduld met God

Kaart wordt geladen...

Datum/Tijd
29 november 2016
20:00 - 21:30

Locatie
Pastorie H. Jacobus de Meerdere

Categorieën


Misschien is geduld niet uw sterkste kant. Zeker ten aanzien van God, bemerk ik in gesprekken met mensen een groot ongeduld omdat zij niet altijd de gang van onze geschiedenis en onze wereld begrijpen. Heeft God ons dan verlaten? De Tsjechische priester Tomas Halik heeft er een prachtig boek over geschreven dat inspiratie biedt. Het kan ons Godsbeeld en ons vertrouwen in Zijn barmhartigheid nieuwe glans geven. Tomáš Halík, Geduld met God. Twijfel als brug tussen geloven en niet-geloven. Boekencentrum 2015.

Vicaris Ad van der Helm en ds Jannie Nijwening (doopsgezinde gemeente) organiseren in het najaar een oecumenische gesprekskring om met elkaar dit boek te lezen en te bespreken. Het maximum aantal deelnemers is vastgesteld op twintig. De bijeenkomsten worden afwisselend gehouden in de Doopsgezinde Kerk en in de pastorie van de St. Jacobuskerk (aanvang 20:00 uur). De data zijn dinsdagen 4 en 25 oktober, 15 en 22 november en een slotbijeenkomst op dinsdag 29 november. U kunt zich opgegeven via het Parochiesecretariaat.

Ds Jannie Nijwening en parochievicaris Ad van der Helm