MIVA-collecte voor Zimbabwe

Kaart niet beschikbaar

Datum/Tijd
25 augustus 2018 - 26 augustus 2018

Categorieën


In het laatste weekend van augustus 2018 collecteren wij in de kerken van de parochie Maria Sterre der Zee voor de MIVA, in het bijzonder voor het project Auto maakt zorg en hulpmiddelen bereikbaar in Zimbabwe.

Voor de allerarmsten in Zimbabwe is medische zorg onbereikbaar. Vervoer is hier van levensbelang.

Geef gul aan de schaal- of deurcollecte, de opbrengst is bestemd voor auto’s voor medische zorg in Zimbabwe. U kunt ook een bedrag overmaken op bankrekening NL81 RABO 0102 4487 36 ten name van Parochie Maria Sterre der Zee, onder vermelding van MIVA 2018.

Voor meer informatie: MIVA