Lezing over Antonius Abt

Kaart niet beschikbaar

Datum/Tijd
12 februari 2019
14:00 - 16:30

Categorieën


Icoon van de H. Antonius Abt
geschilderd door Geert Hüsstege in 2010

Vanaf 1357 tot de Reformatie was de Oude Kerk in de Keizerstraat in Scheveningen genoemd naar Antonius Abt. Deze kerk kwam toen in handen van de protestanten. Na enige tijd werd gedoogd dat katholieken weer hun erediensten hielden, eerst in schuilkerkjes, later in meer zichtbare kerkgebouwen, en uiteindelijk in het huidige monumentale gebouw aan de Scheveningseweg. Steeds bleven deze kerken genoemd naar de oorspronkelijk patroonheilige Antonius Abt.

Beroemde abt

Emeritus pastor John Batist vertelt eerst iets over Antonius Abt. Waarom is hij zo beroemd geworden? We weten dat hij rond het jaar 250 geboren is in Midden-Egypte en op 20-jarige leeftijd de woestijn introk om contact te zoeken met God door gebed, meditatie, en een leven in soberheid. Niet zonder grote innerlijke strijd. Hij hield echter stand. Zijn levenswijsheid trok velen aan en sommigen bleven bij hem. Zo ontstonden gemeenschappen waarvan hij de geestelijke vader (abba, abt) was. Daardoor wordt hij gezien als belangrijkste grondlegger van het latere kloosterleven.

Patroonheilige

Waarom hij patroonheilige van de kerk in Scheveningen werd, en wat daarvan nog te zien is, gaan we bekijken aan de hand van een PowerPointpresentatie.

Bijzonderheden

Aanmelden bij Dickey Spaans, tel. 070-369 76 28, of per e-mail: dickeyspaans@hetnet.nl.
De lezing vindt plaats in Wijkgebouw Thabor, van Boetzelaerlaan 286, Den Haag