Kruidwissen maken voor Maria Hemelvaart

Kaart niet beschikbaar

Datum/Tijd
14 augustus 2017
13:45 - 17:00

Categorieën


We gaan kruidwissen maken voor Maria Tenhemelopneming in De Pluktuin in Naaldwijk. Een kruidwis (Fries voor kruidenbos) is een boeket samengesteld uit zeven soorten bloemen en kruiden met een beschermende of genezende werking. Het wordt gebonden met zeven blauwe en witte linten.

Begeleiding: emeritus pastor John Batist.

Vertrek van de pastorie, Scheveningseweg 233, om 13.45 uur.

De kruidwissen worden dinsdag 15 augustus tijdens de eucharistieviering in de H. Antonius Abtkerk gezegend door pastoor Langerhuizen. Daarna nemen de makers hun kruidwis mee naar huis.

Zie voor meer informatie het nieuwsbericht onder geloofsgemeenschap H. Antonius Abt.