Concert voor Sint Cecilia

Kaart wordt geladen...

Datum/Tijd
19 november 2017
15:00 - 16:30

Locatie
H. Paschalis Baylon

Categorieën


De bedoeling van de koren van de zes geloofsgemeenschappen van de parochie Maria Sterre der Zee is een gezamenlijk concert te verzorgen rond de feestdag van Sint Cecilia (Latijn: Caecilia), de patroonheilige van koren en koorzangers. Een Ceciliaconcert dus.

Dit jaar kunnen jammer genoeg nog niet alle koren, schola’s, cantorijen, capella’s, kinder-, jeugd- en jongerenkoren een bijdrage leveren maar daardoor kunnen de deelnemende koren meer nummers zingen. En zingen doen ze allemaal graag al kunnen ze niet wedijveren met het Groot Omroepkoor. Daar staat tegenover dat de toegang gratis is en dat u na afloop iets te drinken aangeboden wordt.

Van harte welkom dus voor dit concert. Vanaf 14.30 uur staan de kerkdeuren uitnodigend open.