Collecte op Missiezondag voor Ethiopië

Kaart niet beschikbaar

Datum/Tijd
20 oktober 2018 - 21 oktober 2018

Categorieën


Zuster Kidist met Menjas-koffieboeren
(foto H. Schwarzbach)

Op Missiezondag, het weekend van 20 en 21 oktober 2018, collecteren wij in de kerken van de parochie Maria Sterre der Zee in het kader van Wereldmissiemaand voor Missio Pauselijke Missiewerken. In het bijzonder voor twee projecten in Ethiopië: steun aan koffieboeren en opvang van vluchtelingen.

Koffieboeren

De Menjas zijn een kleine, arme en gediscrimineerde bevolkingsgroep en afhankelijk van de koffieverbouw. ‘De Kleine Zusters van Jezus’ in Wush Wush bekommeren zich om de Menjas en proberen hun situatie te verbeteren.

Vluchtelingen

Ethiopië neemt, na Oeganda, het grootste aantal vluchtelingen op: 900.000 mensen. In Gambella wonen vooral mensen uit Zuid-Soedan, gevlucht voor de oorlog. Vertegenwoordigers van de katholieke kerk gaan naar de vluchtelingenkampen, delen het armoedige leven en bemiddelen in conflicten tussen etnische groepen.

Vluchtelingenkamp
(foto H. Schwarzbach)

Missiezondag

We vieren dat we deel zijn van een wereldwijde gemeenschap van mensen die solidair zijn met elkaar.

Geef dan ook gul aan de schaal- of deurcollecte, de opbrengst is bestemd voor projecten in Ethiopië. U kunt ook een bedrag overmaken op bankrekening NL81 RABO 0102 4487 36 ten name van Parochie Maria Sterre der Zee, onder vermelding van Missio 2018.

Voor meer informatie: MISSIO