Bezinning op RK geloof (gevorderden)

Kaart wordt geladen...

Datum/Tijd
15 februari 2018
20:00 - 22:00

Locatie
Pastorie H. Jacobus de Meerdere

Categorieën


Op basis van de kennis van het Compendium worden onderliggende teksten besproken, zoals encyclieken, pauselijke brieven en apostolische exhortaties. Eveneens onder leiding van René Guldenmund in een huiskamergroep op de pastorie. In het najaar van 2017 gaat de groep verder met de bespreking van teksten over de Nieuwe Evangelisatie, en met het lezen van de encycliek Spe Salvi (Liefde in Waarheid – Over de Christelijke hoop) van Bededictus XVI (2007) en de apostolische brief Salvifici doloris (Over de Christelijke zin van het menselijke lijden) van Johannes Paulus II (1984).