Adventsactie: Zorg voor moeder en kind

Kaart niet beschikbaar

Datum/Tijd
30 november 2019 - 26 december 2019

Categorieën


Aanstaande moeder in Guarjila
(foto Adventsactie)

De Ana Manganaro-kliniek in Guarjila, op het platteland van El Salvador, wil, naast het geven van medische zorg aan alle inwoners, speciaal de gezondheid van moeders en jonge kinderen verbeteren door goede geboortezorg te organiseren. Dat kan niet zonder buitenlandse hulp. Reden voor de gezamenlijke werkgroepen Missie, Ontwikkeling, Vrede van de parochie Maria Sterre der Zee dit project te kiezen voor de Adventsactie 2019.

Opvanghuis

Zwangerschap en bevalling vormen een gezondheidsrisico in Guarjila. De kliniek heeft daarom een opvanghuis ingericht waar aanstaande moeders de laatste weken voor hun bevalling kunnen verblijven. Het aantal opvangplaatsen is echter niet toereikend en moet dringend worden uitgebreid, van acht naar elf.

Om ondervoeding en babysterfte tegen te gaan wil de kliniek borstvoeding stimuleren. Zo’n zestig tot tachtig vrouwen worden getraind om over borstvoeding voorlichting te geven aan zwangere vrouwen en moeders met kinderen tot twee jaar.

Moestuinen

Daarnaast heeft de kliniek plannen voor het opzetten van moestuinen. Gezinnen beschikken nauwelijks over gezonde en gevarieerde voeding zoals groenten. Vet en koolhydraatrijk voedsel is wel volop beschikbaar, wat leidt tot een ongezond eetpatroon. Rond de dertig gezinnen krijgen daarom voorlichting over gezonde voeding en praktische hulp bij het aanleggen van hun moestuin. Als de eerste groente geoogst kan worden, krijgen ze praktijklessen in het bereiden van gevarieerde maaltijden.

Financiële hulp dringend nodig

De kliniek beschikt over een team van artsen en andere zorgverleners. Toch sterven nog te veel moeders en kinderen tijdens de bevalling. Ook lopen jonge kinderen het gevaar te overlijden aan ondervoeding en infectieziektes als diarree en longontsteking. De kliniek heeft onvoldoende middelen om hier iets aan te doen en de overheid is niet in staat te voorzien in de behoeften van de kliniek.

U kunt helpen

U kunt uw giften voor de Adventsactie
– deponeren in de speciale offerblokken voor de Adventsactie die van 30 november 2019 tot en met Kerstmis in uw kerk staan;
– overmaken op bankrekening NL81 RABO 0102 4487 36 ten name van Parochie Maria Sterre der Zee onder vermelding van ‘Adventsactie 2019’.

Hartelijk dank.