Maria
Maria
Maria-altaar (foto Marian Kappers)

Op maandag 15 augustus 2022, het feest van Maria Tenhemelopneming, is er om 10.00 uur in de Antonius Abtkerk, Scheveningseweg 235, een feestelijke eucharistieviering waarin pastoor Dolf Langerhuizen voorgaat.

Muziek

De zang wordt verzorgd door gemengd koor Laus Deo onder leiding van dirigent/organist Patrick Hopper.

Koffie na afloop

Na afloop van de viering wordt er koffie geschonken in de Ontmoetingsruimte van de kerk. U bent van harte welkom om mee te vieren.