Servatius Cornelis Theodorus (Faas) de Vette overleden

Op woensdag 8 mei 2019 is, voorzien van het H. Sacrament der zieken, overleden, de zeereerwaarde heer Servatius Cornelis Theodorus de Vette, priester van het bisdom Rotterdam, geboren op 21 november 1925 te Wateringen en priester gewijd op 7 juni 1952.

Faas de Vette werd na zijn wijding tot kapelaan benoemd in diverse parochies. In 1973 volgde zijn pastoorsbenoeming in de parochie H. Engelbewaarders te Den Haag en tevens vanaf 1985 tot pastoor van de parochie H. Teresia van het Kind Jezus te Den Haag.

Op 1 augustus 1992 werd hem uit deze functie op eigen verzoek eervol ontslag verleend en tevens ontslag uit de gewone ambtsbediening van het bisdom Rotterdam en ging hij met emeritaat. Na zijn emeritaat werd hij benoemd tot rector van de Stichting Beheer Huize Willibrord te Wassenaar. Vanaf 1994 tot 2007 was hij benoemd tot landelijk voorzitter van het Nederlands Beauraing Comité “Pro Maria” voor de bedevaarten naar Onze Lieve Vrouw van Beauraing ‘De Moeder met het Gouden Hart’.

Pastoor De Vette heeft zich bijna zevenenzestig jaar als priester ingezet, eerst voor het bisdom Haarlem-Amsterdam en vanaf 1956 voor het bisdom Rotterdam. Voor zijn inzet en enthousiasme is het bisdom hem veel dank verschuldigd.

Faas de Vette was een wijs en veelzijdig mens die leefde vanuit zijn geloof en zijn betrokkenheid op de Kerk. Hij betrok in zijn gebeden steeds de armen en noodlijdenden in heel de wereld. Hij had een grote liefde voor Maria, de Moeder van de Heer.

Faas de Vette ligt opgebaard in zijn kamer van Woonzorgcentrum Jonker Frans aan het Newtonplein 100 te Den Haag, alwaar gelegenheid zal zijn om afscheid van hem te nemen op zondag 12 mei tussen 14.30 en 16.00 uur.

De eucharistieviering bij gelegenheid van zijn uitvaart wordt gehouden op maandag 13 mei om 12.30 uur in de H. Agneskerk, Beeklaan 188 te Den Haag. Aansluitend wordt hij begeleid naar de R.K. begraafplaats St. Petrus Banden aan de Kerkhoflaan 10 te Den Haag alwaar hij zal worden bijgezet in de priestergraf. Na de bijzetting is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de ontvangstkamer van de begraafplaats.

Bron: Bisdom Rotterdam donderdag 09 mei 2019