Wil uw kind het komend jaar zijn Eerste Communie doen of gevormd worden?
Dan kunt u het vanaf nu aanmelden.

Eerste Communie

Voor de Eerste Communie is deelname mogelijk voor kinderen vanaf groep vier en voor het

Communie H. Ignatius

Vormsel is deelname mogelijk voor kinderen van groep acht en de brugklas.
De viering van de Eerste Communie is op 17 juni 2018.
De informatieavond voor de ouders van de communicantjes is op dinsdag 12 september om 20.00 uur in het Parochiecentrum, Da Costastraat 46.
De voorbereiding start met een bijeenkomst voor ouders en kinderen na de Gezinsviering op zondag 17 september om 12.45 uur.
De viering van het Vormsel is op 4 februari of op 28 januari 2018 in onze kerk.
Ook deze voorbereiding start in september.

Aanmelden

Aanmelden kan bij het secretariaat:
Maandag t/m vrijdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur, tel. 364 99 26
of e-mail: ignatius@rkdenhaag.nl
of bij pastor Marijke Witteman, e-mail: m.witteman@rkdenhaag.nl .