Zondag 30 oktober om 15:00 uur het Driekoningenconcert in de Onbevlekt Hart van Maria (Marlotkerk).