Zondag 28 oktober 2018 om 15.00 uur,
Driekoningenconcert in de Marlotkerk:   Maria-concert:
Voor u zingen Schola gregoriana en Cappella Mariana o.l.v. Wim Voogd (orgel)
met een lezing door Pastoor Dolf Langerhuizen
over het schilderij van het verhaal van Fatima
De toegang is vrij. Na afloop is er een deurcollecte.
Dit keer dus een wat ongebruikelijk concert ! We willen graag aandacht besteden aan het nieuwe schilderij dat onlangs is geplaatst aan de wand achter het altaar. Pastoor Langerhuizen zal een kleine lezing geven over de inhoud en achtergrond van dit werk. De beide schola’s die onze geloofsgemeenschap rijk zijn, zullen kerkmuziek ten gehore brengen die gewijd is aan de H. Maagd Maria. De herenschola zal gregoriaanse zangen uitvoeren in afwisseling met orgelwerken door organist Wim Voogd en de damesschola zal korte werken van o.a. Willem Andriessen en Herman Strategier laten horen. Het belooft een mooi en interessant concert te worden. Iedereen van harte welkom!