Op zondag 8 januari was het feest van de Openbaring des Heren, dit werd op een bijzondere manier gevierd in de H. Agnes.
Kinderen hebben dan het Driekoningenspel opgevoerd voor alle kinderen van de parochie.
Zie hier een video presentie ervan: video-driekoningenspel