Op 14 mei vond een prachtige gemeenschappelijke doopviering plaats. Tijdens deze viering werden Jemuél Kolder, Philien van Meurs en Laurens van de Vooren gedoopt door vic. A. van der Helm. Ze waren in het goede gezelschap van een schare andere kinderen uit de families. De dopelingen werden als aanstaande nieuwe gemeenschapsleden voorafgaand aan de viering met hun ouders voorgesteld aan de aanwezigen bij de mis van 12.00 uur.