Aan het eind van een Alphacursus komt steevast de vraag: leer ons beter de Bijbel lezen. Die vraag heeft afgelopen mei en juni het begin van een antwoord gekregen. Pater Johan van de Broeders van St Jan heeft in een drietal avonden een enthousiaste groep belangstellenden laten delen in zijn passie: doordringen in het Woord van God. Voor de deelnemers aan de cursus waren de drie avonden een eye-opener. Het vroeg wat inspanning om de vrij filosofische stof op te nemen, maar dat leverde meteen een heel nieuwe manier op om de Schrift te lezen. De positieve ontvangst van de cursus heeft ertoe geleid dat er in de najaarscatechese een vervolg komt. Op 10 oktober, 31 oktober en 14 november laten we ons opnieuw door de boeiende uitleg van pater Johan meeslepen in de taal van de Heilige Schrift. Iedere belangstellende is welkom, ook degenen die de eerste ronde gemist hebben. Klik hier voor meer informatie en om u aan te melden.