Weet u waarom we de mis vieren op de manier waarop wij ze vieren?  Waarom we in de viering op bepaalde momenten staan en op andere momenten knielen?  Waarom het gebed voor vergeving aan het begin van de viering is en het Onze Vader eerder aan het einde?  Alles heeft zijn reden.

priesterDiepere achtergronden

Diaken Ronald van Berkel wil ons graag kennis laten maken met de diepere achtergronden van de keuzes die gemaakt zijn tijdens het tweede Vaticaans concilie, toen de regels voor het vieren van de heilige mis grondig herzien werden.   Hij wil dat doen door met u in gesprek te gaan.  Gaandeweg zullen alle onderdelen van de eucharistieviering voorbij komen.  Hoewel het geen stof van discussie is, omdat dit vastliggende rituelen zijn, kunt u uiteraard uw vragen opmerkingen kwijt.  Het is in de eerste plaats de bedoeling om stil te staan bij wat er allemaal tijdens de dienst gebeurt, om zo de vieringen nog beter te kunnen meemaken.
In totaal is er twee uur voorzien voor het gesprek.  Halverwege zal er een pauze zijn.  U hoeft geen voorkennis te hebben van liturgie.

Datum en plaats

Het gesprek gaat door op dinsdag 29 mei van 19.30u tot 22.00u in het zaaltje boven de sacristie, ingang via de Da Costastraat.  We vragen een symbolische bijdrage van 1 euro voor het onderhoud van het zaaltje.
U bent van harte welkom, graag een seintje via ignatius@rkdenhaag.nl of spreek Christophe Janssens aan na een viering.