Missie, Ontwikkeling, Vrede

In elk van de zes geloofsgemeenschappen van de parochie Maria Sterre der Zee is een werkgroep Missie, Ontwikkeling, Vrede (MOV) actief.

Samenwerking
Minimaal tweemaal per jaar vergaderen de werkgroepen gezamenlijk om de gevoerde acties te evalueren en activiteiten voor de komende periode af te stemmen. Tussentijds is er veelvuldig e-mailcontact.

Missionaire acties
De MOV organiseert de jaarlijkse Advents- en Vastenactie en kiest bij voorkeur een project met wortels in de parochie, een zogenoemd eigen project. Daartoe is er onder meer contact met de in de parochie wonende missionerende congregaties als de paters SVD en de Missiezusters SSpS (HIRCOS, Stortenbekerstraat), de Blauwe Zusters (Korte Koediefstraat) en de Broeders van Sint Jan (Oude Molstraat). Verder verzorgt de MOV de promotie van de landelijke collectes voor bijvoorbeeld de Week Nederlandse Missionaris, de MIVA, en Wereldmissiemaand.