Parochiële zieken- en ouderenbezoekgroepen

De parochiële zieken- en ouderenbezoekgroepen geven aandacht en hulp aan zieken en aan huis gebonden ouderen, maar ook aan jongeren die hulp of aandacht nodig hebben. De vrijwilligers bezoeken mensen die ziek zijn en ouderen, bieden hulp en vervoer bij dokter- en ziekenhuisbezoek, helpen bij het invullen van formulieren, telefoongesprekken en het aanvragen van hulpmiddelen.

De bezoekgroep:

  • Bezoekt ouderen en zieken die daar prijs opstellen, zowel thuis als in een verzorgings- of verpleeghuis
  • Zorgt voor begeleiding naar specialist en/of ziekenhuis als er geen familieleden of andere mantelzorgers beschikbaar zijn
  • Begeleidt patiënten bij hun ontslag vanuit het ziekenhuis als er geen familieleden of andere mantelzorgers beschikbaar zijn
  • Helpt bij het vinden van de juiste instanties voor overige hulp
  • Kan zorgen voor contact met een priester, diaken of pastoraal werk(st)er.

Iedereen die dit soort hulp en aandacht nodig heeft, kan ons bellen. Wij helpen vanuit de katholieke kerken van parochie Maria Sterre der Zee, maar wij staan klaar voor iedereen die een beroep doet op onze aandacht.

Heeft u zelf behoefte aan hulp of kent u iemand in uw omgeving die onze hulp of aandacht nodig heeft?
Laat het ons weten.

Contactgegevens bezoekgroepen parochie Maria Sterre der Zee
Het pastoraal noodnummer (06 838 98 041) kunt u bellen in geval van nood en voor bijvoorbeeld de ziekenzalving.
Daarnaast is er in elke geloofsgemeenschap een bezoekgroep actief. Deze zijn te bereiken via de lokale secretariaten.

GeloofsgemeenschapContactpersoon
H. AgnesAn Remmerswaal
H. Antonius Abt Liesbeth Ydema & Angela van der Toorn
H. Driekoningen
H. Paschalis Baylon en Onbevlekt Hart van Maria (Marlotkerk)
Hûb Redegeld
H. Jacobus de MeerdereLore Olgers
H. Willibrord
H. Martha en H. Jozefkapel