Op deze zondag wordt in alle geloofsgemeenschappen tijdens de viering aandacht besteed aan het werk van de Parochiële Caritas Instelling (PCI) en MOV groepen. Deze diaconale activiteiten zijn belangrijk voor de hulp aan onze naasten in nood: zowel dichtbij als veraf. Mocht u geïnteresseerd zijn in het werk van onze Pastorale Werkgroep  (PWG) of in het werk van het  Agnes SolidariteitsFonds (ASF) of in het werk van onze MOV werkgroep, dan is er volgende week na afloop van de viering gelegenheid daarover informatie te verkrijgen.