Omwille van de bestrijding van het coronavirus worden, tot nader bericht, in onze Parochie de volgende regels gehanteerd: Om deel te kunnen nemen aan een viering moet men zich telefonisch aanmelden bij het secretariaat van de geloofsgemeenschap. Voor onze geloofsgemeenschap is het telefoonnummer: 070 – 360 55 92.

Aanmelding voor de zondag kan telefonisch op de voorafgaande donderdag- en vrijdagmorgen van 10:00 tot 12:00 uur. We beginnen de weekendvieringen op zondag 7 juni. De doordeweekse vieringen hervatten we op maandag 15 juni. De kerkganger geeft daarbij zijn/haar naam, adres en telefoonnummer op. Men kan alleen zichzelf aanmelden en eventueel gezinsleden/huisgenoten. Bij de aanmelding zullen er een aantal vragen worden gesteld over mogelijk contact met het coronavirus.

Bezoekers wordt verzocht circa 15 minuten voor aanvang van de viering aanwezig te zijn in verband met het reinigen van de handen en het toewijzen van een plaats in de kerk. Zij zullen dan opnieuw worden bevraagd. Na aanvang van de viering wordt niemand meer toegelaten.

Voorlopig kunnen maar 24 personen zich aanmelden, na verloop van tijd wellicht meer. Zowel binnen als buiten de kerk moet er een onderlinge afstand van 1,5 meter in acht worden genomen, alleen huisgenoten mogen naast elkaar zitten. Er zijn gemarkeerde plaatsen en er is een looproute. Bij het verlaten van de kerk gaan de kerkgangers op de achterste banken het eerst.

Bij elke viering zal er een lid van de pastoraatgroep of de beheercommissie de rol van toezichthouder op zich nemen. Ook zullen er twee coördinatoren aanwezig zijn die aanwijzingen kunnen geven. Deze personen zullen herkenbaar zijn aan hun blauwe hesjes.

De vieringen hebben het karakter van een “Stille Mis”, samenzang is helaas niet mogelijk. Bij de vredeswens wordt niet de hand geschud. Uiteraard is er geen gelegenheid om koffie te drinken.

Op dit moment werken het crisisteam en de beheercommissie er hard aan om de kerk zo veilig mogelijk in te richten en u te kunnen ontvangen. Ook zal er een reserveringssysteem komen; hierover wordt u tijdig ingelicht. Zie de website van onze Parochie Maria Sterre der Zee: www.rkdenhaag.nl