Op donderdag 9 mei 2024, Hemelvaartsdag, gaan parochianen van onze parochie Maria Sterre der Zee en onze parochie De Vier Evangelisten de bedevaart naar de ruïne op de begraafplaats Oud Eik en Duinen weer lopen. Dit is een restant van de kapel die in 1247 door graaf Willem II van Holland is gebouw ter nagedachtenis aan zijn vader Floris IV. De kapel is toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Smarten. Deze kapel is op Hemelvaartsdag het doel voor de vroege vogels van de katholieke geloofsgemeenschappen in Den Haag.

Om 7:00 uur komen de groepen vanuit die gemeenschappen samen bij de ingang van de begraafplaats. Vervolgens is er een korte processie rondom de ruïne met gezangen en gebed. Aansluitend wordt in de aula de H. mis opgedragen. Daarna is er tijd voor koffie en ontmoeting.

De bedevaart en de Eucharistieviering staan dit jaar in het teken van gebed om vrede en verzoening in onze wereld. Het pastoraal team nodigt de geloofsgemeenschappen van beide parochies van harte uit om deel te nemen aan de bedevaart. De pastores van de twee Haagse parochies lopen mee. Loopt u ook mee? Van harte welkom!

De vertrektijden per geloofsgemeenschap zijn:

  • 05.30 uur: H. Agnes, Beeklaan 188
  • 05.30 uur: H. Antonius Abt, Scheveningseweg 233
  • 05.30 uur: H. Ignatius van Loyola, vertrek vanaf de Jacobus de Meerdere
  • 05.30 uur: H. Jacobus de Meerdere, Parkstraat 65A
  • 05.30 uur: H. Paschalis Baylon, vertrek vanaf de Jacobus de Meerdere
  • 05.45 uur: H. Martha, Hoefkade 623
Bron: Monumentenzorg Den Haag