Het verhaal over de opwekking van het dochtertje van Jaïrus vinden we in Marcus 5, 21-43. Er zijn veel mogelijkheden om met zo’n Bijbeltekst aan de slag te gaan. De meest bekende manier is het gesprek, eventueel aan de hand van een inleiding, met achtergrondinformatie van Bijbelgeleerden. Dit doet vooral een beroep op je verstand.
Bibliodrama
Je kunt ook werken vanuit je eigen gevoel en beleving rond het verhaal, bijvoorbeeld met bibliodrama. Biblio slaat in dit verband op de Bijbel. Drama komt uit het Grieks en betekent in dit verband: in gang zetten, in beweging komen, tot leven wekken. Je hebt daar geen toneelervaring voor nodig. Via eenvoudige opdrachten brengen we een Bijbelverhaal tot leven. Door één van de rollen op je te nemen, kruip je zélf in het verhaal: je bent niet neutraal ‘een verlamde’ of ‘een vriend’ maar één die jouw levensgeschiedenis meedraagt. Juist daardoor kun je beter dan ooit de zin van het verhaal ontdekken.
Jaïrus
We werken dus met het Evangelieverhaal over de opwekking van het dochtertje van Jaïrus. Jaïrus is de bestuurder van een synagoge. Iemand uit de gevestigde orde van het Jodendom. Hij vraagt Jezus zijn zieke dochtertje te genezen. Zij is hem heilig. Maar als Jezus aankomt, blijkt zij al gestorven te zijn. Er is veel rouwbeklag van allerlei omstanders. Onterecht, zegt Jezus, ze slaapt. Hij vraagt hen het huis te verlaten. Alleen de ouders en een paar leerlingen mogen blijven. En met een krachtige oproep laat Jezus het meisje opstaan.
Paranormaal
Wat is dat voor kracht? Is het paranormaal? Of iets van God…? Of was ze niet echt dood? Het meisje staat op: is dat alleen maar fysiek? Of is er meer aan de hand? De omstanders zijn verbluft als ze zien wat gebeurt. Niet te geloven!
En wat geloven wij? We gaan het deze middag met elkaar ontdekken.
Praktische info
Begeleiding: emeritus-pastor John Batist en Agnes Glandorf.
Kosten: vrijwillige bijdrage.
Aanmelden is verplicht: via e-mail antoniusabt@rkdenhaag.nl of tel. 070-354 17 42.
Datum: donderdag 1 november 2018 | Tijd: 14.00 uur | Plaats: pastorie Antonius Abt, Scheveningseweg 233, Den Haag